Zakonodaja EU

Zakonodajo EU sestavljajo: Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta, Tehnične specifikacije za interoperabilnost – konvencionalne hitrosti, Direktive EU in Sklepi Evropske komisije. Zakonodaja je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.azp.si/pages/si/zakonodaja.php.

Evropski predpisi

Ostali dokumenti

Pogodbe o opravljanju OGJS

Skladno z 11. odstavkom 11. c člena  Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8)(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) mora upravljavec javne železniške infrastrukture  na svoji spletni strani objaviti pogodbo o opravljanju obvezne gospodarske javne službe.

Pogodba je sestavljena na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter ob upoštevanju 11.c člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in tretjega odstavka 2. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št.81/18).

Operativni predpisi za prevoznike

Operativne predpise za prevoznike izdaja SŽ-Infrastruktura in jih sestavljajo: Navodila, Načrti, Priročniki, Obvestila, Postajni poslovni redi, Poslovniki in Odredbe.