K elektroenergetskim napravam sodijo stabilne naprave električne vleke (SNEV), ki skrbijo za nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in ostalih porabnikov, vse NN električne instalacije vključno z zunanjo razsvetljavo in električnimi instalacijami v zgradbah. Stabilne naprave električne vleke sestavljajo elektronapajalne postaje (ENP) s priključnimi daljnovodi in kablovodi, vozno omrežje (VO) in sistem daljinskega vodenja SNEV.

Na Slovenskih železnicah so proge praktično v celoti elektrificirane z enosmernim sistemom z nazivno napetostjo 3 kV, le na obmejnih odsekih je izvedena elektrifikacija s sistemom, ki ga imajo sosednje države: Avstrija (15 kV, 16,67 Hz), Hrvaška (25 kV, 50 Hz) in Madžarska (25 kV, 50 Hz).

Elektronapajalne postaje so priključene na srednjenapetostno distribucijsko ali visokonapetostno prenosno omrežje. V 26 ENP se napetost transformira na nižji nivo, pretvori v enosmerno napetost ter razdeli na napajanje posameznih odsekov prog.

Napajanje električnih vlečnih vozil je izvedeno z električnim voznim omrežjem, ki je razdeljeno na posamezne odseke. Posamezen odsek predstavlja omrežje enega tira med postajami ali skupine tirov na postaji. Zaradi relativno velikih vlečnih tokov sta na glavnih tirih nameščena dva kontaktna vodnika preseka 100 mm2 in dve nosilni vrvi 120 mm2, tako da znaša skupni presek 440 mm2 oz. dva kontaktna vodnika preseka 100 mm2 in nosilna vrv 120 mm2, tako da znaša skupni presek 320 mm2. Skupna dolžina vseh elektrificiranih tirov znaša več kot 1400 km.

Elektronapajalne postaje in stikala električnega voznega omrežja po postajah se vodijo daljinsko iz centra daljinskega vodenja SNEV (CV SNEV).

Razvoj stabilnih naprav električne vleke je usmerjen tako v posodobitve obstoječih naprav kot tudi v elektrifikacijo novih tirov na obstoječih in novih progah. Na področju ENP je tako predvideno nadaljevanje zamenjav naprav s sodobnejšimi, medtem ko je razvoj voznega omrežja usmerjen v uporabo kakovostnejših materialov in opreme ter zmanjševanja vplivov na okolico.

Statistični podatki

Sistem elektrovleke DC 3000 V
Dolžina elektrificiranih prog 609,7 km
Elektrificirane dvotirne proge 330,9 km
Elektrificirane enotirne proge 278,8 km
Število elektronapajalnih postaj (ENP) 26

Vir: statistika SŽ