SŽ – Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavec JŽI zagotavlja električno energijo za vleko vlakov za vse prevoznike, ki vozijo vlake po Javni železniški infrastrukturi. Električno energijo zagotavljamo na nediskriminatoren način za vse porabnike, ki uporabljajo enosmeren sistem napajanja nazivne napetosti 3 kV.

Poraba električne energije se meri s števci električne energije na elektrovlečnih vozilih, ki morajo biti v skladu z veljavnimi standardi na tem področju. Podatki o porabi se preko mobilnega omrežja prenašajo v sistem za obračun porabe električne energije ob progi, ki ga upravlja upravljavec JŽI.

Prevoznikom zagotavljamo kompetentno svetovanje o vseh vidikih napajanja z električno energijo.

Poleg električne energije za vleko vlakov zagotavljamo tudi električno energijo za ogrevanje in klimatizacijo vlakov ter oskrbo z električno energijo za železniške postaje in podporne objekte.