×
Za partnerje
DOSTOP DO JŽI ZA PREVOZNIKE
Dostop do JŽI je pravica do uporabe javne železniške infrastrukture pod določenimi pogoji, vključno z dostopom po tirih do objektov.
PROGRAM OMREŽJA
Program omrežja je akt, v katerem so podrobno obrazložena splošna pravila, roki, postopki in merila v zvezi z dodeljevanjem in zaračunavanjem uporabe infrastrukturnih zmogljivosti.
STALNI ODBOR
Stalni odbor je vzpostavljen z namenom usklajevanja potreb na področju železniške infrastrukture.
TTR - UČINKOVITO UPRAVLJANJE KAPACITET
TTR je projekt za poenostavitev, poenotenje in izboljšanje evropskega sistema voznih redov v železniškem prometu za znatno povečanje konkurenčnosti železnic.
POSEGI V VAROVALNI IN PROGOVNI PAS
ELEKTRIČNA ENERGIJA
SŽ- infrastruktura, d.o.o., Vaš strokovnjak za dobavo električne energije.
INDUSTRIJSKI TIRI
Industrijski tir je tir, ki se uporablja za prevoz blaga ali oseb in ni sestavni del železniškega sistema.