×
Za partnerje

UPRAVLJAMO IN VZDRŽUJEMO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO TER VODIMO ŽELEZNIŠKI PROMET

Preberi več

NAŠE DEJAVNOSTI

Železniške proge
Glavne in regionalne železniške proge v Republiki Sloveniji.
SIGNALNA VARNOST
Uporaba železniških signalnovarnostnih naprav omogoča hitro, racionalno in predvsem varno vodenje železniškega prometa.
TELEKOMUNIKACIJE
Železniško telekomunikacijsko omrežje zagotavlja nemoteno, varno odvijanje javnega železniškega prometa.
ELEKTROENERGETIKA
Elektroenergetske naprave skrbijo za nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in ostalih porabnikov.
NIVOJSKI PREHODI
Križanje javne kategorizirane ali nekategorizirane ceste in železniške proge.
SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
Železniška proga je sestavljena iz spodnjega in zgornjega ustroja.
STAVBE
SŽ – Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavec JŽI skrbi za stavbe, ki so vse v lasti Republike Slovenije.
GRADNJA V VAROVALNEM PROGOVNEM PASU
Za gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, potrebujete soglasje upravljalca.

KORIDORJI

Železniška infrastruktura v RS je pomemben del evropskega integralnega železniškega omrežja, preko katerega potekata dva jedrna – multimodalna koridorja in štirje koridorji konkurenčnega tovornega prometa.

RFC5

KORIDOR RFC 5

RFC5 obsega 4825 km železniških prog, 84 terminalov in osem pristanišč.

PREBERI VEČ

RFC6

KORIDOR RFC 6

RFC6 obsega več kot 7000 kilometrov železniških prog, 104 terminale in devet pristanišč.

PREBERI VEČ

RFC10

KORIDOR RFC 10

RFC10 obsega 2165 km železniških prog, 21 terminalov in 12 ranžirnih postaj.

PREBERI VEČ

RFC11

KORIDOR RFC 11

RFC11 obsega več kot 3000 km železniških prog, 27 terminalov in eno pristanišče.

PREBERI VEČ

NAČRTOVANA DELA NA ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU

Zaradi vzdrževanja, obnov in nadgradenj javne železniške infrastrukture se vsa dela usklajujejo z različnimi izvajalci in načrtujejo za tri mesece vnaprej.

Z načrtom zapor se seznanijo vsi zainteresirani uporabniki javne železniške infrastrukture, tako prevozniki in predstavniki upravljavca kot tudi njihovi poslovni partnerji.

Preglej vsa načrtovana dela

TRŽENJE NEPREMIČNIN

Preberi več

AKTUALNO

Aktualna gradbena dela, zapore in drugo dogajanje na železniškem omrežju.

Preberi več