Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru proge delimo na glavne in regionalne proge.

Glavne in regionalne proge

Dolžina železniških prog

1.208

Skupna dolžina prog (km)

334

Dolžina dvotirnih prog (km)

875

Dolžina enotirnih prog (km)

1.542

Dolžina tirov (km)