Jantarni koridor (RFC11) je bil vzpostavljen 31. januarja 2019 na osnovi Izvedbenega sklepa komisije (EU) 2017/177 in vključuje štiri članice EU. Namen vzpostavitve novega Jantarnega koridorja je povezati vzhodno mejo Evropske unije z Jadranskim morjem in povečati tržni delež železniškega prevoza na tej pomembni transportni osi. RFC11 na svojem poteku neposredno povezuje vse nacionalne centre (Ljubljano, Sopron, Budimpešto, Bratislavo, Žilino, Košice, Krakov in Varšavo) s pomembnimi regionalnimi industrijskimi področji in Luko Koper. RFC11 poleg neposredne čezmorske vključenosti sodelujočim državam jugovzhodne Evrope preko srednjega Evrazijskega ekonomskega koridorja zagotavlja tudi neposredno železniško povezavo do širokotirnega azijskega železniškega omrežja (preko Belorusije do Ukrajine, Rusije in s transsibirsko železnico vse do Kitajske).

RFC11 poteka na relaciji Koper–Ljubljana/Zalaszentivan–Sopron/Csorna/(madžarsko-srbska meja)/Kelebia–Budimpešta/Komarom–Leopoldov/Rajka–Bratislava–Žilina–Katovice/Krakov–Varšava/Lukov–Terespol/(poljsko-beloruska meja).

RFC11 obsega več kot 3000 km železniških prog, 27 terminalov in eno pristanišče.

Jantarni koridor  - RFC11

Jantarni koridor - RFC11

Več podrobnih podatkov o RFC11 s praktičnimi informacijami o koridornem C-OSS in napotki glede tehničnih, prometnih in pravnih postopkov najdete na domači internetni strani Jantarnega konkurenčnega tovornega koridorja Amber Rail Freight Corridor (rfc-amber.eu).