Koridor Alpe–Zahodni Balkan (RFC10) je bil vzpostavljen 13. januarja 2020 na osnovi Izvedbenega sklepa komisije (EU) 2018/500 in vključuje štiri članice EU in kandidatko EU Srbijo. Namen RFC10 je vzpostavitev kakovostne železniške povezave med članicami EU in nečlanico Srbijo in omogočanje intermodalnega železniškega prometa med EU in Turčijo. RFC10 povezuje osrednjo Evropo z jugovzhodno Evropo in omogoča najkrajšo železniško povezavo na Bližnji in Srednji vzhod, vse do Kitajske.

RFC10 poteka na relaciji Salzburg–Beljak–Jesenice/avstrijsko-slovenska meja/Ljubljana/slovensko-hrvaška meja/Zagreb/Wels/Linz–Gradec–Špilje/avstrijsko-slovenska meja/Maribor/slovensko-hrvaška meja/Zagreb/Vinkovci–Tovarnik/hrvaško-srbska meja/Beograd–Niš–Dimitrovgrad/srbsko-bolgarska meja/Sofija–Svilengrad/bolgarsko-turška meja.

RFC10 obsega 2165 km železniških prog, 21 terminalov in 12 ranžirnih postaj.

Koridor Alpe–Zahodni Balkan - RFC10

Koridor Alpe–Zahodni Balkan - RFC10

Več podrobnih podatkov o RFC10 s praktičnimi informacijami o koridornem C-OSS in napotki glede tehničnih, prometnih in pravnih postopkov najdete na domači internetni strani Železniškega tovornega koridorja Alpe–Zahodni Balkan Alpine-Western Balkan rail freight corridor (rfc-awb.eu).