Železniško telekomunikacijsko (TK) omrežje je funkcionalno sklenjeno omrežje, ki omogoča prenos informacij in podatkov za potrebe vodenja prometa in vzdrževanja infrastrukture, za zagotovitev nemotenega, varnega in urejenega odvijanja javnega železniškega prometa, pa tudi prenos informacij za potrebe poslovnih komunikacij.

Sestavljajo ga prenosni mediji (žični – kovinski ali optični – brezžični mediji), železniški TK sistemi in naprave ter terminalne naprave:

 • prenosni sistemi,
 • kabelski sistemi,
 • sistem železniške avtomatske telefonije (ŽAT),
 • sistem železniškega progovnega telefonskega omrežja,
 • naprave za radiokomunikacije,
 • naprave za registriranje posredovanih sporočil,
 • naprave za prenos podatkov in računalniška omrežja,
 • naprave za zvočno in vizualno obveščanje potnikov v realnem času,
 • naprave za prenos in prikaz točnega časa,
 • naprave za napajanje TK naprav,
 • naprave za centralni nadzor in upravljanje telekomunikacijskega sistema,
 • delilniki, inštalacije in sistem lokalnih komunikacijskih omrežij,
 • ozemljila in druge naprave za zaščito telekomunikacijskih sistemov,
 • videonadzorni sistemi ali
 • naprave za klic v sili in potniške informacije (stebriček SOS).

Na glavnem železniškem križu je na stebrih vozne mreže obešenih več kot 560 kilometrov optičnega kabla, ki je temelj za delovanje digitalnih prenosnih sistemov in naprav. V okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju«, je bilo izvedenih dobrih 1200 km optičnih kabelskih povezav, tako ob glavnih kot tudi ob regionalnih progah.

Telekomunikacijsko omrežje je opisano v točki 2.3.12 Programa omrežja.

GSM-R

Na omrežju Slovenskih železnic je sistem GSM-R vgrajen na vseh glavnih in regionalnih progah. Grafični prikaz si lahko ogledate na sliki.

Uporaba radijskega sistema GSM-R je na vseh progah SŽ obvezna.

Gostovanje

SIM kartice, izdane za omrežje GSM-R SI v upravljanju SŽ-I, omogočajo gostovanje v naslednjih GSM-R omrežjih:

 • RFI (Italija);
 • ÖBB (Avstrija);
 • MAV (Madžarska);
 • DB Netz AG (Nemčija);
 • SŽ (Češka).

SIM kartice

Pogoj za izdajo SIM kartic prevoznikom in uporabnikom je sklenjena pogodba.

Upoštevajo se Splošni pogoji uporabe digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Naročila SIM kartic za prevoznike in uporabnike se izvedejo z Zahtevo za izdajo in aktivacijo SIM kartic.

Funkcionalnosti, omogočene za SIM profile, so opisane v dokumentu profili.

Stroški zagotavljanja elektronskih komunikacijskih storitev v omrežju GSM-R so navedeni v ceniku.

Mobilni aparati

Mobilne aparate lahko dobijo uporabniki v najem, če so na voljo in po sklenitvi Pogodbe o najemu GSM-R mobilnih aparatov.

Upoštevajo se Pogoji uporabe GSM-R mobilnih aparatov.

Stroški najema mobilnih GSM-R aparatov se obračunajo po ceniku.