×
Za partnerje
Železniške proge
Glavne in regionalne železniške proge v Republiki Sloveniji.
SIGNALNA VARNOST
Uporaba železniških signalnovarnostnih naprav omogoča hitro, racionalno in predvsem varno vodenje železniškega prometa.
TELEKOMUNIKACIJE
Železniško telekomunikacijsko omrežje zagotavlja nemoteno, varno odvijanje javnega železniškega prometa.
ELEKTROENERGETIKA
Elektroenergetske naprave skrbijo za nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in ostalih porabnikov.
NIVOJSKI PREHODI
Križanje javne kategorizirane ali nekategorizirane ceste in železniške proge.
SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
Železniška proga je sestavljena iz spodnjega in zgornjega ustroja.
STAVBE
SŽ – Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavec JŽI skrbi za stavbe, ki so vse v lasti Republike Slovenije.
GRADNJA V VAROVALNEM PROGOVNEM PASU
Za gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, potrebujete soglasje upravljalca.

TRŽENJE NEPREMIČNIN

Preberi več