Nivojski prehod (v nadaljevanju NPr) je križanje javne kategorizirane ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za cestni promet (v nadaljevanju ceste), in železniške proge v istem nivoju, ki ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov.

Nivojske prehode se ureja in ukinja skladno s predpisanimi pogoji v veljavnih predpisih RS skupaj z upravljavci cest. Ureditev oziroma ukinitev preveri komisija za NPr, imenovana s strani Ministrstva za infrastrukturo, katere člani so upravljavci cest in JŽI, lokalna skupnost, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in varnostnih agencij.

Opremljenost nivojskih prehodov (NPr)

688

Število vseh nivojskih prehodov

304

NPr, zavarovani z avtomatsko varnostno napravo

17

NPr, zavarovani z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo

11

NPr, zavarovani z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno signalizacijo

9

NPr, zavarovani z zapornim brunom

347

NPr, označeni z Andrejevim križem

Stanje 31. 12. 2022