Vodstvo

Matjaž Kranjc

Direktor

Matjaž Skutnik

Delavski direktor

Franc Klobučar

Pomočnik direktorja

Jošt Rotar

Pomočnik direktorja

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., v skladu z Aktom o ustanovitvi SŽ – Infrastrukture, družbe za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., sestavljajo trije člani, od katerih je en predstavnik zaposlenih, ki ga izvoli svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o., dva pa sta predstavnika lastnika Republike Slovenije. Njihov mandat traja štiri leta.

Člani nadzornega sveta SŽ – Infrastruktura, d. o. o.:

  • Urška Grmek, predsednica,
  • Matjaž Trontelj, namestnik predsednice,
  • Milorad Šljivić, član.

Izjave o neodvisnosti

Revizijska komisija nadzornega sveta SŽ-Infrastruktura, d.o.o.:

  • Matjaž Trontelj, predsednik,
  • Milorad Šljivić, član,
  • Barbara Nose, zunanja članica revizijske komisije.

Sekretariat

Iris Dejak

Vodja

Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring

Branka Oprešnik

Vodja

Služba za vodenje prometa

Ivan Tabor

Vodja

Služba za gradbeno dejavnost

Franc Pevec

Vodja

Služba za EE in SVTK

Peter Korbar

Vodja

Služba za prodajo in trženje

Iris Dejak

Vodja

Organigram