Vodstvo

Matjaž Kranjc

Direktor

Milorad Šljivić

Delavski direktor

Franc Klobučar

Pomočnik direktorja

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., v skladu z Aktom o ustanovitvi SŽ – Infrastrukture, družbe za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., sestavljajo trije člani, od katerih je en predstavnik zaposlenih, ki ga izvoli svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o., dva pa sta predstavnika lastnika Republike Slovenije. Njihov mandat traja štiri leta.

Člani nadzornega sveta SŽ – Infrastruktura, d. o. o.:

  • Jernej Pavlič, predsednik nadzornega sveta od 17. 11. 2023,
  • Tjaša Ribič Urh, namestnica predsednika nadzornega sveta od 17. 11. 2023,
  • Dragan Malinović, član nadzornega sveta od 1. 2. 2024.

Izjave o neodvisnosti

Revizijska komisija nadzornega sveta SŽ-Infrastruktura, d.o.o.:

  • Tjaša Ribič Urh, predsednica,
  • Dragan Malinović, član,
  • Barbara Nose, zunanja članica revizijske komisije.

Sekretariat

Iris Dejak

Vodja

Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring

Branka Oprešnik

Vodja

Služba za vodenje prometa

Ivan Tabor

Vodja

Služba za gradbeno dejavnost

Benjamin Mirt

Vodja

T: +386 1 29 14 216
E: [email protected]

Služba za EE in SVTK

Peter Korbar

Vodja

Služba za prodajo in trženje

Iris Dejak

Vodja

Organigram