Dostop do JŽI je pravica do uporabe javne železniške infrastrukture pod določenimi pogoji, vključno z dostopom po tirih do objektov.

Za dostop do JŽI mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  da je imetnik veljavne licence, ki jo je izdal licenčni organ države članice Evropske unije,
  • da je imetnik veljavnega enotnega varnostnega spričevala, ki ga je izdala Agencija Evropske unije za železnice (ERA) ali varnostni organ RS,
  • da ima z upravljavcem JŽI sklenjeno Pogodbo o dostopu prevoznika na JŽI in o dostopu po tirih do objektov za izvajanje železniških storitev.

Pred začetkom opravljanja prevoznih storitev mora prevoznik skleniti z upravljavcem še naslednje pogodbe:

  • pogodbo o izvajanju storitev,
  • pogodbo o plačevanju uporabnine za uporabo JŽI,
  • pogodbo za izvajanje režima učinkovitosti v železniškem prometu,
  • pogodbo o elektriki,
  • pogodbo o zagotavljanju GSM-R storitev.

Podrobnejša določila v zvezi z dostopom do JŽI in kontaktni podatki upravljavca so objavljeni v programu omrežja. Več informacij lahko dobite na enotni vstopni točki.

PROGRAM OMREŽJA

Preberi več