×
Za partnerje

Evropski tovorni koridorji (RFC), ki so z namenom povečanja konkurenčnosti in kvalitete mednarodnega železniškega sektorja ustanovljeni na osnovi Uredbe (EU) 913/2010, predstavljajo enega izmed stebrov tovornega trga Evropske Unije.

Koridor RFC 5
Koridor konkurenčnega tovornega prometa 5 – Baltsko-jadranski koridor
Koridor RFC 6
Koridor konkurenčnega tovornega prometa 6 - Mediteranski koridor
Koridor RFC 10
Koridor Alpe–Zahodni Balkan
Koridor RFC 11
Jantarni koridor