Program omrežja je akt, v katerem so podrobno obrazložena splošna pravila, roki, postopki in merila v zvezi z dodeljevanjem in zaračunavanjem uporabe infrastrukturnih zmogljivosti. Poleg tega vsebuje tudi informacije, potrebne za vložitev prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, informacije o možnih dodatnih in pomožnih storitvah ter druge informacije. Program omrežja za tekoče in naslednje voznoredno obdobje je dostopen na spletni strani upravljavca.